• Ana Sayfa
 • Madde 76
 • Madde 88
 • Madde 77
 • Madde 89
 • Madde 78
 • Madde 90
 • Madde 79
 • Madde 91
 • Madde 80
 • Madde 92
 • Madde 81
 • Madde 93
 • Madde 82
 • Madde 94
 • Madde 83
 • Madde 95
 • Madde 84
 • Madde 96
 • Madde 85
 • Madde 97
 • Madde 86
 • Madde 98
 • Madde 87
 • Madde 99
 • Madde 100 • 91.MOLEKÜLER KIYASLAMALAR EVRİME DELİL OLUŞTURMAMAKTADIR

  Evrimciler, farklı canlı türlerinin DNA şifrelerinin ya da protein yapılarının benzer olduğundan söz ederler ve bunu, bu canlı türlerinin birbirlerinden evrimleştiklerinin delili olarak yorumlarlar. Öncelikle belirtmek gerekir ki, canlıların temel yaşamsal işlevleri birbiriyle aynıdır, dolayısıyla benzer DNA'lara sahip olmaları doğaldır. Bu ortak bir atadan evrimleştiklerini göstermez. Ayrıca farklı türlere ve sınıflara ait canlıların DNA analizleri sonucunda elde edilen bulgular karşılaştırıldığında, canlıların DNA benzerliklerinin ya da farklılıklarının, öne sürülen hiçbir evrimci mantık ya da bağlantıyla uyuşmadığı çok açık bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Canlılarda anatomik ya da kimyasal benzerlikler arayan ve bunu evrime delil saymaya çalışan iddialar, bilimsel bulgular karşısında geçersizdir.

  Geri     İleri